Sí, os tokens serán válidos para ámbolos días do festival.