Os tokens poderán empregarse en todas as barras do evento que sexan de explotación da entidade, tanto nas actividades de día como nocturnas.
Nos foodtrucks externos e nos postos do mercado, o pago debe ser en metálico ou TPV.

Nos postos de merchandising non serán admitidos tokens.